Khoa giáo dục quốc tế

http://cis.tdtu.edu.vn/vi

Khoa giáo dục quốc tế là đơn vị phụ trách các chương trình đào tạo quốc tế bậc đại học.

Hiện tại, Khoa đảm nhiệm 2 chương trình chính như sau:

Chương trình du học luân chuyển campus:

Chương trình du học luân chuyển campus (liên kết quốc tế) là hình thức đào tạo trong đó sinh viên được luân chuyển tới học tại campus của các đại học nước ngoài trong một số học kỳ. Đây là chương trình giáo dục hợp tác giữa TDTU với các đại học uy tín trên thế giới.

cis

Sinh viên sẽ học thời gian đầu (2-3 năm) tại TDTU, thời gian còn lại (1-2 năm) được luân chuyển tới các đại học đối tác nước ngoài của TDTU như: Đại học West of England (Vương quốc Anh); Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan); Đại học kinh tế Praha, Đại học kỹ thuật Ostrava (Cộng hòa Séc); Đại học Taylor’s (Malaysia); Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa, Đại học Fengchia, Đại học khoa học và công nghệ quốc gia Penghu (Đài Loan); Đại học La Trobe (Úc)…. Hoàn thành chương trình, sinh viên được cấp bằng của đại học đối tác (đơn bằng) hoặc của đại học đối tác và TDTU (song bằng).

cis

Văn bằng tốt nghiệp của chương trình du học luân chuyển campus có giá trị toàn cầu, nên sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể chọn quay về Việt Nam tìm việc làm với sự hỗ trợ của TDTU hay ở lại nước ngoài để làm việc (thời gian ở lại tùy chính sách của từng nước).

Chương trình đại học quốc tế:

Chương trình này chỉ tuyển sinh là người nước ngoài. Sinh viên sẽ chọn chương trình học toàn bộ bằng tiếng Việt hoặc 100% bằng tiếng Anh. Nếu sinh viên chưa đủ trình độ ngôn ngữ, TDTU sẽ tổ chức các lớp dự bị tiếng Việt hoặc tiếng Anh để sinh viên bổ túc ngôn ngữ trước khi chính thức nhập học vào chương trình. Khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ được nhận được bằng quốc tế do TDTU cấp và có giá trị làm việc ở Việt Nam hoặc nước ngoài.

cis