Khoa Điện - Điện tử

http://feee.tdtu.edu.vn

Khoa điện – điện tử thành lập ngày 23/04/1998, là một trong những Khoa đi đầu trong hoạt động nghiên cứu khoa học giảng viên và nghiên cứu khoa học sinh viên, hợp tác quốc tế.

Năm 2007, Khoa điện – điện tử là một trong hai Khoa đầu tiên của Trường có chương trình đào tạo quốc tế hình thức 3+1.

Năm 2009, Khoa cũng là đơn vị đầu tiên của Trường tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế. Năm học 2016 - 2017 là năm thứ 4 liên tiếp Khoa vinh dự được Trường tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

1. Hệ thống & bậc đào tạo

Bậc đại học:

 • Kỹ thuật điện - điện tử    
 • Kỹ thuật điện tử - truyền thông        
 • Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Bậc cao đẳng:

 • Công nghệ kỹ thuật điện 
 • Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông
 • Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử chuyên ngành điều khiển và tự động hóa

Bậc cao học: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Bậc nghiên cứu sinh: Chương trình đào tạo tiến sĩ hình thức sandwich với Đại học kỹ thuật Ostrava, Cộng hòa Czech (TOP 500 đại học tốt nhất thế giới) các chuyên ngành:

 • Máy và thiết bị điện
 • Kỹ thuật năng lượng điện
 • Công nghệ viễn thông

2. Đội ngũ chuyên môn

Tổng số: 82 người

Trong đó:

 • 9 giáo sư; 5 phó giáo sư, 4 trợ lý giáo sư, 26 tiến sĩ, 21 nghiên cứu sinh, 9 thạc sĩ. 
 • Giáo sư, chuyên gia nước ngoài: 14 người. 

Một số chuyên gia tiêu biểu:

Giáo sư Ivan Zelinka
Đại học kỹ thuật Ostrava (Cộng hòa Czech)

Giáo sư Ivan Zelinka hiện công tác tại Khoa điện– tin (Faculty of Electrical Engineering and Computer Science) thuộc Đại học kỹ thuật Ostrava (Cộng hòa Czech) và là tác giả của hơn 10 sách tham khảo chuyên ngành và hơn 200 công bố quốc tế. Giáo sư Ivan Zelinka từng là Phó trưởng khoa Tin học ứng dụng tại Đại học Tomas Bata ở Zlin (Cộng hòa Czech), Chủ nhiệm Bộ môn tin học và trí tuệ nhân tạo thuộc Khoa điện – tin, Đại học kỹ thuật Ostrava. Ông cũng tham gia Ban biên tập của nhiều tạp chí chuyên ngành uy tín và của nhiều Hội thảo quốc tế. Ông là người đóng góp công lớn trong việc sáng lập và tổ chức các hội nghị AETA của Khoa điện – điện tử, Đại học Tôn Đức Thắng và đến nay, AETA đã trở thành một Hội thảo truyền thống, có uy tín quốc tế về lĩnh vực điện – điện tử. Ông hiện đang kiêm nhiệm Phó chủ tịch Hội đồng biên tập Tạp chí công nghệ tiên tiến và tính toán: JAEC của Đại học Tôn Đức Thắng.

Giáo sư Kim Dong Hwa
Gám đốc Trung tâm chuyên gia Hàn Quốc (KEC)

Giáo sư Kim Dong Hwa có 2 Bằng tiến sĩ: Tiến sĩ điện tử tại Đại học Ajou, Hàn Quốc, và Tiến sĩ khoa học hệ thống và trí tuệ tính toán tại Học viện kỹ thuật Tokyo, Nhật Bản. Giáo sư là tác giả của 6 quyển sách chuyên ngành, hơn 150 công bố quốc tế. Ông từng nhận giải International Einstein Award for Scientific Achievement năm 2010, được đưa vào danh sách TOP 100 Engineers (Anh Quốc) năm 2008 và nhận các giải thưởng Lifetime of Scientific Achievement Award (Anh Quốc) và Universal Award of Accomplishment (Hoa Kỳ).

3. Hoạt động đào tạo

Chương trình đào tạo các ngành bậc đại học đến sau đại học đều được chuẩn hóa theo chương trình của các đại học được xếp TOP 100 thế giới trong Ngành điện – điện tử.

Tài liệu đang sử dụng trong đào tạo: có 5.066 nhan đề tại Thư viện; mỗi môn học có 1- 2 giáo trình chính và ít nhất 2 tài liệu tham khảo chính. Các giáo trình chính và tài liệu tham khảo chính đều là các tài liệu được dùng giảng dạy tại các trường đại học thuộc TOP 100 trường đại học hàng đầu thế giới trong lĩnh vực điện – điện tử.

Có những chương trình liên kết đào tạo với đại học được xếp hạng TOP 500 của thế giới như Chương trình liên kết đào tạo hình thức 2+2 bậc đại học Ngành điện tử ứng dụng và thương mại; Chương trình đào tạo tiến sĩ bán thời gian với Đại học kỹ thuật Ostrava, Cộng hòa Czech; liên kết đào tạo theo hình thức 3+1 với Đại học Saxion, Hà Lan.

Chuẩn đầu ra bậc đại học: TOEIC quốc tế 500 điểm trở lên; chứng chỉ tin học văn phòng quốc tế MOS 750/1.000 điểm; bơi liên tục 50 m; chứng chỉ giáo dục thể chất và quốc phòng; tích lũy đủ số tín chỉ theo qui định; đạt kỳ kiểm tra kỹ năng thực hành chuyên môn; lễ phép, kỷ luật và làm việc nhóm tốt.

Chuẩn đầu ra bậc cao học: TOEIC 500 điểm trở lên; tích lũy đủ số tín chỉ của chương trình; có năng lực nghiên cứu vấn đề và đề xuất giải pháp; kỷ luật, làm việc nhóm tốt; bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.

Đặc thù của hệ thống giáo dục tại Khoa: sinh viên chất lượng cao được học trực tiếp với giảng viên người nước ngoài hoặc giảng viên tốt nghiệp tại nước ngoài (tối thiểu 50% tổng thời lượng chương trình); sinh viên ngành kỹ thuật điện tử-truyền thông được học trực tiếp tại doanh nghiệp đúng với công việc sẽ làm khi ra Trường (Trung tâm VNPro, chiếm khoảng 5% tổng thời lượng các môn chuyên ngành trong chương trình); 100% sinh viên được tham quan, kiến tập tại doanh nghiệp; các sinh viên chương trình chất lượng cao được làm đồ án tốt nghiệp ở nước ngoài ở các đại học hợp tác với Trường; các sinh viên đam mê khoa học được tham gia nghiên cứu chung với thày hướng dẫn trong các Nhóm nghiên cứu của Khoa; sinh viên được đăng ký internship để nhận tài trợ thực tập công việc tại Khoa, trợ giảng cho thày-cô...

Trên 98% sinh viên của Khoa đều có việc làm trong vòng 12 tháng kể từ khi ra Trường.

Khoa nhận trách nhiệm đào tạo cho các cán bộ quản lý cấp trung của Tổng công ty điện lực miền Nam (EVN-SPC), bao gồm 21 tỉnh từ Ninh Thuận cho đến Cà Mau: đã đào tạo được 3 khóa, tổng cộng 242 Kỹ sư.

Sinh viên tiêu biểu:

TS. Vũ Văn Hiệp: Cựu sinh viên Khóa 4, nghiên cứu viên sau tiến sĩ tại Đại học Ulsan, Hàn Quốc
 

Nguyễn Hoài Phong: Cựu sinh viên Khóa 3, lớp điện lực miền Nam, giám đốc Điện lực Trà Ôn, Vĩnh Long

Huỳnh Hoàng Phi: Cựu sinh viên khóa 1, lớp điện lực miền Nam, giám đốc Điện lực Thạnh Phú, Bên Tre

4. Hoạt động khoa học - công nghệ

Đơn vị nghiên cứu: Khoa có 4 nhóm nghiên cứu:

 • Nhóm nghiên cứu mô hình hóa thuật toán tiến hóa, mô phỏng và trí thông minh nhân tạo (Modeling Evolutionary Algorithms Simulation and Artificial Intelligence: MERLIN) 
 • Nhóm nghiên cứu tối ưu hóa hệ thống điện (Power System Optimization: PSO) 
 • Nhóm nghiên cứu thông tin vô tuyến (Wireless Communications: WiCOM) 
 • Nhóm nghiên cứu Quang điện tử (Optoelectronics: OPTO) 

Công bố khoa học quốc tế:

Từ 2013 đến tháng 07/2017, Khoa có 173 công bố quốc tế, trong đó 40 bài tạp chí ISI, 28 bài tạp chí Scopus.

Hoạt động khoa học công nghệ:

Khoa có 1 Bằng sáng chế công nghệ được công nhận bởi USPTO, Hoa Kỳ.

Hoạt động khoa học ứng dụng:

Từ năm 2012 đến nay: thực hiện 1 đề tài cho Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (FOSTECT) thuộc Đại học Tôn Đức Thắng; 1 đề tài cho Sở khoa học-công nghệ TPHCM; 2 đề tài chuyển giao công nghệ trong công nghiệp.

Các hoạt động khoa học khác: Khoa đã tổ chức các hội thảo quốc tế nổi tiếng như:

 • The 1st International Symposium on Electrical-electronics Engineering (ISEE 2009)
 • The 2nd International Symposium on Electrical-electronics Engineering (ISEE 2011)
 • The International Green Technology Workshop/ Conference/Exhibition 2012 (IGTWCE 2012)
 • The 1st International Conference on Advanced Engineering: Theory and Applications (AETA 2013)
 • The 2nd International Conference on Advanced Engineering: Theory and Applications (AETA 2015)
 • The 3rd International Conference on Advanced Engineering: Theory and Applications (AETA 2016)

Trong đó kỷ yếu của hội thảo AETA được xuất bản trong bộ sách Lecture Notes in Electrical Engineering của Nhà xuất bản Springer, được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu ISI của Thomson Reuter và cơ sở dữ liệu Scopus của Elsevier.

5. Hợp tác quốc tế & quốc tế hóa hoạt động

Đối tác quốc tế thân hữu: Trong 20 năm xây dựng và trưởng thành, Khoa đã hợp tác được với nhiều đại học và Hiệp hội nghề nghiệp nổi tiếng thế giới. Cụ thể là Đại học kỹ thuật Ostrava (TOP 500 thế giới), Nhà xuất bản Springer.

Đối tác quốc tế đã và đang hợp tác: Siemens, ABB, Endress+Hausser, Keysight Technologies, Tektronix, Renesas.

Tiếp nhận sinh viên quốc tế:

Hằng năm, Khoa tuyển sinh sinh viên quốc tế ngành kỹ thuật điện tử - truyền thông với chương trình đào tạo bằng tiếng Anh; Khoa hiện có 2 sinh viên Lào theo học.

Khoa cũng đăng thông tin sẵn sàng tiếp nhận sinh viên quốc tế đến thực tập (Internship) hoặc tham gia các khóa học ngắn hạn hàng năm. Cụ thể, đã phối hợp với Khoa kỹ thuật công trình và Khoa môi trường và bảo hộ lao động tổ chức các khóa học ngắn hạn về “Qui trình công nghiệp trong xây dựng”, thu hút được sự tham gia của 80 sinh viên quốc tế đến từ Đại học Bắc Đan Mạch trong các năm 2015 và 2016.

6. Cơ hội & tương lai của người học

Năm 2016, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm trong vòng 12 tháng sau tốt nghiệp đã đạt 98%; Khoa đặt chỉ tiêu từ năm 2017 trở đi 100% người học từ Khoa ra Trường đều có việc làm trong vòng 12 tháng.

Trường và Khoa có chương trình học bổng để đào tạo sinh viên tốt nghiệp loại giỏi trở lên học sau đại học để trở thành giảng viên hoặc nghiên cứu viên; cung cấp cho người học thêm cơ hội phát triển bản thân và xây dựng sự nghiệp.