Khoa Công nghệ thông tin

Website: https://it.tdtu.edu.vn

Khoa công nghệ thông (CNTT) tin thành lập ngày 04/04/1998. Đến nay, Khoa đã đạt được nhiều thành tựu trong hoạt động giáo dục và khoa học - công nghệ.

tdtu

1. Hệ thống và bậc đào tạo

Bậc đại học:

 • Khoa học máy tính (7480101)
 • Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu (7480102)
 • Kỹ thuật phần mềm (7480103)

Bậc sau đại học: Khoa đào tạo bậc Thạc sĩ ngành Khoa học máy tính và phối hợp với trường Đại học Tomas Bata, cộng hòa Séc đào tạo trình độ Tiến sĩ theo chương trình Sandwich.

2. Hoạt động đào tạo

Khoa CNTT đặt mục tiêu là đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức nền tảng vững chắc cả về lý thuyết lẫn thực hành, cùng với kỹ năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và khả năng hội nhập thị trường lao động trình độ cao của Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Vì vậy, nội dung chương trình đào tạo của Khoa đã được xây dựng không chỉ dựa trên khung chương trình đào tạo của các trường đại học hàng đầu thế giới; mà còn dựa trên nhu cầu thực tế của thị trường lao động; gắn kết lý thuyết với thực tiễn; kết hợp kiến thức chuyên môn và chuyên ngành với rèn luyện kỹ năng thực hành; chú trọng đến các kỹ năng mềm và thực tập doanh nghiệp; xây dựng ý thức tự học, tự nghiên cứu giúp sinh viên rèn luyện và hoàn thiện các phẩm chất nghề nghiệp cần thiết, đáp ứng được nhu cầu làm việc đa dạng của thị trường lao động chất lượng cao trong và ngoài nước.

Những đặc điểm nổi bật nhất của hoạt động đào tạo:

 • 100% sinh viên đều có việc làm trong vòng 12 tháng kể từ khi ra Trường với công việc đúng chuyên môn được đào tạo;
 • 100% sinh viên được tạo điều kiện học các chứng chỉ nghề nghiệp do các công ty phần mềm có uy tín cấp; sinh viên được học kiến thức nghề nghiệp thực tế do các chuyên gia có kinh nghiệm đến từ các công ty phần mềm/mạng máy tính giảng dạy;
 • Khoa có những chương trình liên kết đào tạo với đại học được xếp hạng trong TOP 500 của thế giới; như: Chương trình Dual Degree liên kết đào tạo hình thức 2+2 bậc đại học ngành Khoa học máy tính với Đại học kỹ thuật Ostrava (sinh viên được nhận 2 bằng tốt nghiệp của cả 2 trường nếu đủ điều kiện).

Đối với đào tạo sau đại học, Khoa CNTT hiện có ngành KHMT đã có nhiều khóa học viên cao học tốt nghiệp và đang đào tạo 5 nghiên cứu sinh. Chương trình đào tạo tiến sĩ KHMT hoàn toàn bằng tiếng Anh, đồng hướng dẫn là các giáo sư đối tác từ các trường nổi tiếng ở Nhật và Hàn quốc. Đào tạo sau đại học tại khoa tập trung chuyên sâu về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu.

3. Hoạt động khoa học - công nghệ

Đơn vị nghiên cứu:

 • Nhóm nghiên cứu Thuật toán và Công nghệ phân tích mạng lưới (Algorithms and Technologies for Networks Analysis group - ATNA Group);
 • Phòng thí nghiệm Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và Khai phá tri thức (NLP-KD Lab).

Công bố khoa học quốc tế:

Từ năm 2012 đến tháng 12/2016, Khoa có 119 công bố quốc tế, trong đó có 43 công trình trên các tạp chí được Index trong Danh mục ISI.

Hoạt động khoa học ứng dụng:

Từ năm 2012 đến nay, Khoa đã thực hiện 1 đề tài cho Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED); 1 đề tài cho Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (FOSTECT) thuộc Đại học Tôn Đức Thắng; 1 đề tài cho Sở khoa học - công nghệ TPHCM; 1 đề tài chuyển giao công nghệ trong công nghiệp.

Các hoạt động khoa học khác:

 • The 22nd Annual International Computing and Combinatorics Conference (COCOON 2016);
 • The 5th International Conference on Computational Social Networks (CSoNet 2016);
 • The 13th International Conference on Computer Information Systems and Industrial Management Applications (CISIM 2014);
 • The 6th International Conference on Information Resources Management (Conf-IRM 2014);
 • The 12th IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology (ISSPIT 2012).

Các hội nghị Khoa đã tổ chức đều là các hội nghị thường niên uy tín được luân phiên đăng cai tổ chức ở các quốc gia khác nhau, mỗi năm tổ chức một lần. Đáng chú ý là Hội nghị COCOON có truyền thống 22 năm; là diễn đàn khoa học cho các nhà khoa học hàng đầu thế giới trong lĩnh vực lý thuyết tính toán.

4. Hợp tác quốc tế & quốc tế hóa hoạt động

Đối tác quốc tế thân hữu và gắn bó với Khoa: Khoa đã hợp tác được với nhiều đại học và Hiệp hội nghề nghiệp nổi tiếng thế giới. Cụ thể là Đại học kỹ thuật Ostrava (TOP 500 thế giới), Nhà xuất bản Springer, IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers), AIS (Association for Information Systems).

Các đối tác quốc tế khác đã và đang hợp tác: Microsoft, IBM, NashTech, Global CyberSoft, DXC Technology.

Sinh viên quốc tế:

Hằng năm, Khoa tuyển sinh sinh viên quốc tế ngành Khoa học máy tính với chương trình đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Khoa sẵn sàng tiếp nhận sinh viên quốc tế đến thực tập (Internship) hoặc tham gia các khóa học ngắn hạn hằng năm.

5. Cơ hội & tương lai của người học

Năm 2016, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm trong vòng 12 tháng sau tốt nghiệp đã đạt 100%; từ năm 2017 trở đi, Khoa cam kết với phụ huynh, người học và xã hội 100% người học từ Khoa ra Trường đều có việc làm trong vòng 12 tháng.

Trường và Khoa có chương trình học bổng để đào tạo sinh viên tốt nghiệp loại giỏi trở lên học sau đại học để trở thành giảng viên và/hoặc nghiên cứu viên; cung cấp cho người học thêm cơ hội phát triển bản thân và xây dựng sự nghiệp.