Nghien-cuu-khoa-hoc-tai-TDTU.jpg

Với mục tiêu trở thành một đại học nghiên cứu thuộc TOP 500 thế giới trong 2 thập niên tới, hoạt động khoa học-công nghệ tại TDTU tất yếu phải theo đúng thông lệ quốc tế; cụ thể:

Nghiên cứu cơ bản/hàn lâm: kết quả nghiên cứu phải là các công trình công bố trên các tạp chí uy tín hàng đầu thế giới được liệt kê vào các cơ sở dữ liệu ISI (Hoa Kỳ) hoặc Scopus (Hà Lan).

Nghiên cứu công nghệ: kết quả nghiên cứu phải giải quyết thành công những vấn đề mà thực tiễn đặt ra; cụ thể: nghiên cứu công nghệ phải có sản phẩm đầu ra là các thiết kế sản phẩm mới, sáng chế, ý tưởng phát minh được Cục sáng chế và nhãn hiệu thương mại Hoa Kỳ (USPTO) cấp Bằng sáng chế công nghệ.

Nghiên cứu ứng dụng: hoạt động nghiên cứu phải hợp tác với các doanh nghiệp để chuyển giao các phẩm từ hoạt động nghiên cứu; và/hoặc phải ký hợp đồng thực hiện việc nghiên cứu cho doanh nghiệp bằng kinh phí do doanh nghiệp trả.

Hiệu quả đầu tư cho khoa học-công nghệ là mục tiêu hàng đầu. TDTU đã xây dựng một hệ thống các qui định theo thông lệ quốc tế về công bố khoa học, xếp hạng công bố quốc tế và chế độ lương theo cho từng ấn phẩm khoa học. Hệ thống này đã làm cho hoạt động nghiên cứu khoa học tại TDTU trở nên rất khác biệt nhưng lại phù hợp với thông lệ quốc tế, và được các nhà khoa học đánh giá rất cao.