Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2, người lao động (lần 7, lần 8 và lần 9) năm 2022

Hội đồng tuyển dụng Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc công nhận kết quả tuyển dụng năm 2022 như sau:

  • Công nhận kết quả trúng tuyển người lao động lần 7 năm 2022 đối với 09 (chín) ứng viên (danh sách đính kèm);
  • Công nhận kết quả trúng tuyển người lao động lần 7 năm 2022 (bổ sung) đối với 02 (hai) ứng viên (danh sách đính kèm);
  • Công nhận kết quả trúng tuyển người lao động lần 8 năm 2022 đối với 08 (tám) ứng viên (danh sách đính kèm);
  • Công nhận kết quả trúng tuyển người lao động lần 9 năm 2022 đối với 04 (bốn) ứng viên (danh sách đính kèm);
  • Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan trực thuộc Trường Đại học Tôn Đức Thắng đợt 2 năm 2022 (tháng 7/2022) đối với 02 (hai) ứng viên (danh sách đính kèm);

Các ứng viên trúng tuyển phải đến làm thủ tục ký Hợp đồng làm việc trong thời gian 45 ngày kể từ ngày trúng tuyển.

Trân trọng. 

Từ khóa