Skip to main content
x

Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2026

Chủ tịch
PGS. TS. Vương Đức Hoàng Quân
Bí thư Đảng ủy
 
Thành viên
TS. Võ Hoàng Duy
Phó Bí thư Đảng ủy 
Thành viên
TS. Trần Trọng Đạo
Quyền Hiệu trưởng
Thành viên
GS.TS Nguyễn Minh Đức
Giảng viên khoa Dược
Thành viên
ThS. Nguyễn Huy Cận
Chủ tịch Hội khuyến học TP. Hồ Chí Minh
 
Thành viên
TS. Đỗ Tường Hạ
Trưởng khoa Khoa học ứng dụng
Thành viên
Ông Ngọ Duy Hiểu
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam 
Thành viên
Bà Nguyễn Thị Là
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP. Hồ Chí Minh 
Thành viên
ThS. Hà Thị Là
Phó trưởng khoa Lao động và Công đoàn 
 
Thư ký
PGS.TS. Phạm Thị Minh Lý
Trưởng khoa Quản trị kinh doanh
Thành viên
Ông Lê Hoài Nam
Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh
Thành viên
PGS. TS. Nguyễn Thời Trung
Viện trưởng Viện khoa học tính toán 
Thành viên
Bà Trần Thị Diệu Thúy
Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh
 
Thành viên
TS. Đặng Ngọc Tùng
Nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 
Thành viên
TS. Trần Minh Tùng
Trưởng khoa Kỹ thuật công trình
Thành viên
Lê Vinh Trường
Đại diện BCH Đoàn trường