Skip to main content
x

"Sau 10 năm tự chủ, Đại học Tôn Đức Thắng đã trở thành một trong những trường đại học hàng đầu Việt Nam, được xếp hạng bởi nhiều tổ chức quốc tế uy tín."

Xu hướng giao quyền tự chủ cho các trường đại học là xu hướng tất yếu để nâng cao chất lượng, tiến tới hội nhập quốc tế.

Ngoài các yêu cầu phải đạt được về lý thuyết và kỹ năng thực hành các môn học, sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng phải bơi được liên tục tối thiểu 50m. Đạt điểm tiếng Anh quốc tế TOEIC 500. Đạt điểm thi quốc tế về tin học văn phòng ở mức 750/1000 điểm. 

Từ 10 năm trước, chuẩn đầu ra của sinh viên tốt nghiệp ở Đại học Tôn Đức Thắng đã ngặt nghèo như vậy. Mục tiêu của trường sau 30 năm phải trở thành Đại học nghiên cứu tinh hoa trong Top 500 thế giới. Nhưng làm thế nào để đạt được mục tiêu đó, khi trường vẫn thu học phí ở mức đại trà theo quy định đối với trường công và hoàn toàn không sử dụng ngân sách nhà nước?

Phóng sự: "Thành công của mô hình đại học công lập tự chủ tài chính", VTV1, Thời sự 19 giờ ngày 02/6/2019

Xem clip tại đây