Skip to main content
x

"Tôi tin tưởng chắc chắn rằng Trường đại học Tôn Đức Thắng sắp tới nhất định sẽ có bước phát triển mới, mạnh mẽ hơn nữa, xứng đáng với vinh dự được mang tên bác Tôn kính yêu..."

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

“Với niềm vinh dự, tự hào được mang tên Chủ tịch Tôn Đức Thắng; với những thành tựu đã đạt được trong 14 năm xây dựng và phát triển, tôi tin tưởng chắc chắn rằng Trường đại học Tôn Đức Thắng sắp tới nhất định sẽ có bước phát triển mới, mạnh mẽ hơn nữa đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thân yêu của chúng ta; xứng đáng với vinh dự được mang tên bác Tôn kính yêu” [từ phút thứ 0.59 đến phút thứ 1.24].

Ông Trương Tấn Sang - Chủ tịch nước.

(Phát biểu tại buổi làm việc của Chủ tịch nước với TDTU ngày 20/08/2011)

Xem phát biểu tại đây.