Skip to main content
x

"TDTU như một “báu vật” quốc gia, vì là nơi đào tạo ra các kỹ sư có trình độ tiên tiến, phục vụ cho sự phát triển của nền công nghiệp 4.0"

"TDTU như một “báu vật” quốc gia, vì là nơi đào tạo ra các kỹ sư có trình độ tiên tiến, phục vụ cho sự phát triển của nền công nghiệp 4.0. Do vậy, Mitsubishi Electric Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ TDTU, thông qua đó đóng góp cho sự phát triển của nền khoa học kỹ thuật hiện đại của Việt Nam cũng như thế giới".

Ông Izumi Matsumoto, Tổng giám đốc Công ty Mitsubishi Electric Việt Nam

(Phát biểu tại Lễ khánh thành Phòng thí nghiệm Robot và Mạng truyền thông công nghiệp tại TDTU ngày 24/4/2019.)