Skip to main content
x

"Tôi rất ấn tượng với cơ ngơi của Trường đại học Tôn Đức Thắng. Cảm nhận đầu tiên của tôi, có lẽ rằng đây là Trường đại học có cơ ngơi thuộc loại tốt nhất ở Sài Gòn và cũng thuộc loại tốt nhất ở Việt Nam …"

 

“Tôi rất ấn tượng với cơ ngơi của Trường đại học Tôn Đức Thắng. Cảm nhận đầu tiên của tôi, có lẽ rằng đây là Trường đại học có cơ ngơi thuộc loại tốt nhất ở Sài Gòn và cũng thuộc loại tốt nhất ở Việt Nam …” [từ phút thứ 0:22 đến phút thứ 0:34].

Ông Giản Tư Trung - Hiệu trưởng trường doanh nhân PACE

Xem phát biểu tại đây.