Skip to main content
x

"Chất lượng đào tạo của Đại học Tôn Đức Thắng và những cơ chế Đại học Tôn Đức Thắng thực hiện sẽ là những hình mẫu tốt cho sự phát triển của các trường đại học công lập tại Việt Nam trong thời gian tới học tập..."

 

“...Một trường đại học công mới thành lập được có 20 năm là một khoảng thời gian quá ngắn, không có gì dài!. Nhất là một trường đại học từ “con số 0” (số không) ban đầu trở thành một trường đại học có danh tiếng như Trường đại học Tôn Đức Thắng là bước phát triển vượt bậc, đầy ấn tượng. Chất lượng đào tạo của Đại học Tôn Đức Thắng và những cơ chế Đại học Tôn Đức Thắng thực hiện sẽ là những hình mẫu tốt cho sự phát triển của các trường đại học công lập tại Việt Nam trong thời gian tới học tập…;.” [từ phút thứ 0.27 đến phút thứ 1.02].
“ “Tôi cũng mong muốn Trường đại học Tôn Đức Thắng sẽ làm tốt hơn cái mình đang làm, đó là đào tạo được nguồn nhân lực của quốc tế, nghĩa là công dân toàn cầu, nguồn nhân lực có thể làm việc không chỉ trong Việt Nam mà trên tất cả các diễn đàn quốc tế. Ngoại ngữ giỏi, chuyên môn giỏi và khả năng làm việc, hợp tác rất tốt… ”… [từ phút thứ 1.06 đến phút thứ 1.26].

Ông Bùi Quang Vinh - Nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

(Phát biểu tại buổi nói chuyện của Nguyên Bộ trưởng với sinh viên, giảng viên, viên chức Nhà trường sáng ngày 18/05/2016)

Xem phát biểu tại đây