Skip to main content
x

"Tôi đã một số lần đến đây rồi. Và lần nào tôi đến, tôi cũng rất nhiều cảm xúc. Lần này được tham quan kĩ hơn và được thuyết minh rõ hơn, tôi thấy rằng đây là mô hình rất đáng được nghiên cứu."

"Tôi đã một số lần đến đây rồi. Và lần nào tôi đến, tôi cũng rất nhiều cảm xúc. Lần này được tham quan kĩ hơn và được thuyết minh rõ hơn, tôi thấy rằng đây là mô hình rất đáng được nghiên cứu, phổ biến kinh nghiệm để các trường học tập, nhất là trong bối cảnh cả nước đang quyết tâm mở rộng mô hình tự chủ công lập như thế này".

Giáo sư Trần Hồng Quân, Chủ tịch Hiệp hội đại học và cao đẳng Việt Nam, Nguyên bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo

(Phát biểu tại buổi làm việc với Đại học Tôn Đức Thắng sáng ngày 28/2/2019)