Skip to main content
x

"Điểm nổi bật của Đại học Tôn Đức Thắng, ngoài phương pháp đào tạo, chất lượng đào tạo, qui mô đào tạo, cơ sở vật chất kỹ thuật, thì nghiên cứu khoa học ứng dụng là một điểm nổi bật …"

 

Nguyên phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan

“Học sinh Trường đại học Tôn Đức Thắng phải thấy một cái may mắn là các em được học ở đây, cho nên các em phải tận dụng cơ hội. Phải nói rằng, Trường đại học Tôn Đức Thắng từ khâu giáo dục thể chất, đạo đức, đến giáo dục, đào tạo chuyên môn đang đạt chuẩn…;.” [từ phút thứ 10.07 đến phút thứ 10.28]
“Điểm nổi bật của Đại học Tôn Đức Thắng, ngoài phương pháp đào tạo, chất lượng đào tạo, qui mô đào tạo, cơ sở vật chất kỹ thuật, thì nghiên cứu khoa học ứng dụng là một điểm nổi bật. Có rất nhiều công trình được công bố,…mô hình đúng là hay, Trường đại học Tôn Đức Thắng đúng là lý tưởng ở Việt Nam hiện nay…;. ”[từ phút thứ 10.35 đến phút thứ 11.35]

Bà Nguyễn Thị Doan - Phó Chủ tịch nước

(Phát biểu tại buổi thăm và làm việc của Phó chủ tịch nước với TDTU sáng ngày 06/04/2015)

Xem phát biểu tại đây.