Skip to main content
x

Xếp hạng đại học

Vị trí của Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) trong các bảng xếp hạng đại học thế giới:

Top 500 thế giới (THE World University Rankings)

Hệ thống xếp hạng đại học thế giới THE World University Rankings 2022, TDTU được xếp vào Top 500 đại học tốt nhất toàn cầu.

Đây là năm đầu tiên TDTU vào bảng xếp hạng này.

THE là một trong 3 tổ chức xếp hạng đại học có ảnh hưởng nhất thế giới bên cạnh QS và ARWU. Với kết quả này, vị trí của TDTU trên bản đồ giáo dục thế giới đã được xác lập vững chắc. Đây cũng là mục tiêu phát triển của TDTU trong giai đoạn 2017-2037.

Top 700 thế giới (ARWU)

Hệ thống xếp hạng đại học ARWU (Academic Ranking of World Universities) 2021 xếp TDTU thứ 601-700 thế giới.

TDTU được vào bảng xếp hạng ARWU lần đầu vào năm 2019 với vị trí 901-1000. Năm 2020, tăng lên vị trí 701-800 và năm 2021 là 601-700.

Thứ 142 Châu Á (QS-Asia University Rankings)

Tổ chức QS Asia University Rankings 2022 xếp TDTU thứ 142 trong tổng số 687 đại học tốt nhất Châu Á được xếp hạng.

Năm 2021, tổ chức này xếp TDTU thứ 163 trong tổng số 650 đại học tốt nhất Châu Á.

Trước đó, TDTU được  xếp thứ 207 Châu Á theo kết quả xếp hạng 2020. TDTU có mặt trong bảng xếp hạng này lần đầu vào năm 2019 với vị trí 291-300.

Thứ 387 thế giới (US News & World Report Rankings)

Hệ thống xếp hạng đại học US News & World Report Rankings 2022 xếp TDTU thứ 387 trong tổng số 1.750 đại học được xếp hạng (từ 90 quốc gia).

Phương pháp xếp hạng của US News dựa trên dữ liệu của Clarivate và bộ 13 tiêu chí, trong đó các tiêu chí có trọng số cao bao gồm: Uy tín về nghiên cứu toàn cầu (Global Research Reputation): 12,5%; Uy tín về nghiên cứu trong khu vực (Regional Research Reputation): 12,5%; Số bài báo thuộc 10% bài báo có trích dẫn nhiều nhất (Number of publications that are among the 10% most cited): 12,5%; Tổng số bài báo công bố (Publications): 10%; Chỉ số ảnh hưởng trích dẫn (Normalized citation impact): 10%.

 

Top 700 thế giới (URAP)

Tổ chức xếp hạng đại học thế giới theo thành tựu học thuật URAP (University Ranking by Academic Performance) xếp TDTU thứ 639 trong bảng xếp hạng đại học tốt nhất thế giới năm 2020-2021.

TDTU xuất hiện lần đầu tiên trong bảng xếp hạng của URAP năm 2018-2019 với vị trí 1.422. Năm 2019-2020, thứ hạng của TDTU trong bảng này là 960. URAP sử dụng dữ liệu khoa học trên Web of Sciences một cách độc lập, cùng với phương pháp đánh giá khách quan. Các tiêu chí về số lượng và chất lượng công trình khoa học đều chiếm trọng số lớn nhất trong kết quả xếp hạng.

Top 600 thế giới (THE Impact Rankings)

THE Impact Rankings 2021 xếp TDTU vào nhóm 401-600 thế giới về mức độ ảnh hưởng đối với sự phát triển bền vững toàn cầu.

Đây là bảng xếp hạng nhằm đo lường sự thành công của các tổ chức giáo dục đại học trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (Sustainable Development Goals: SDGs) theo chuẩn của Liên hiệp quốc.