Skip to main content
x

Ban chấp hành Công đoàn

Bà Trịnh Minh Huyền.jpg
ThS. Trịnh Minh Huyền
Chủ tịch
Ông Nguyễn Quốc Bảo.jpg
ThS. Nguyễn Quốc Bảo
Phó chủ tịch
Bà Trần Thị Nguyệt Sương.jpg
ThS. Trần Thị Nguyệt Sương
Ủy viên Ban thường vụ
Ông Nguyễn Văn Bắc.jpg
ThS. Nguyễn Văn Bắc
Ủy viên
Duong-Thi-Thuy-Van.jpg
TS. Dương Thị Thùy Vân
Ủy viên
Nguyen-Thi-Truc-Mai.jpg
ThS. Nguyễn Thị Trúc Mai
Ủy viên
Phan-Thi-Vu-Hanh.jpg
CN. Phan Thị Vũ Hạnh
Ủy viên
LienBui.jpg
ThS. Bùi Thị Phượng Liên
Ủy viên
Vo-The-Sinh.jpg
ThS. Võ Thế Sinh Ủy viên
Ủy viên

 

Ủy ban Kiểm tra

Nguyễn Thị Trúc Mai
Chủ nhiệm
Nguyễn Gia Đường
Phó chủ nhiệm
Trần Thị Nguyệt Sương
Ủy viên

 

Ban Nữ công

Bùi Thị Phượng Liên
Trưởng ban
Phan Thị Vũ Hạnh
Phó Ban
Đặng Thị Kim Ánh
Ủy viên