Skip to main content
x

Giáo dục đại học

Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) cung cấp nhiều chương trình giáo dục bậc đại học thỏa mãn nhu cầu người học, đáp ứng thị trường lao động và xu hướng hội nhập toàn cầu. Người học có thể chọn học đại học tại TDTU với Chương trình tiêu chuẩn, Chương trình chất lượng cao hoặc Chương trình liên kết quốc tế. Mỗi chương trình có thế mạnh và yêu cầu tuyển sinh riêng.

Tổng quan về từng chương trình:

  • Chương trình tiêu chuẩn: 39 ngành, tuyển sinh theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT, chương trình tham khảo TOP 100 đại học tốt nhất thế giới.
  • Chương trình chất lượng cao: 17 ngành, chương trình tăng cường tiếng Anh, thực hành tại doanh nghiệp, học kỳ nước ngoài, cơ sở vật chất và phương pháp giảng dạy tiên tiến.
  • Chương trình liên kết quốc tế: 10 ngành, phương thức tuyển sinh linh động, học từ 1 đến 2 năm cuối ở nước ngoài, cơ hội nhận 2 bằng đại học (bằng của TDTU và bằng của trường đại học nước ngoài).

Chọn để xem thông tin chi tiết về từng chương trình: