Skip to main content
x

The university board

The University Board of TDTU was founded in 2015 under the decision 1546/QĐ-TLĐ on November 19th, 2015 of the Presidential Union of the Vietnamese General Confederation of Labour. Its members include:

Ông Bùi Văn Cường.jpg
Chairman
Bui Van Cuong
 
Ông Đặng Ngọc Tùng.jpg
Member
Dr. Dang Ngoc Tung
 
Ông Lê Vinh Danh.jpg
Member
Prof. Le Vinh Danh
 
Bà Trịnh Minh Huyền.jpg
Member
MSc. Trinh Minh Huyen
 
Ông Trần Trọng Đạo.jpg
Member
Dr. Tran Trong Dao
 
HT-Nguyen-Ngoc-Son-2_0.jpg
Member
Dr. Nguyen Ngoc Son
 
Ông Võ Hoàng Duy.jpg
Secretary
Dr. Vo Hoang Duy
 
Ông Huỳnh Tuấn Cường.jpg
Member
Dr. Le Van Ut
 
Ba Hà Thị Là.jpg
Member
MSc. Ha Thi La
 
TS-Dang-thi-thu-huyen%20-%20Copy.jpg
Member
Dr. Dang Thi Thu Huyen
 
nguyen-thanh-nhan-1.jpg
Member
Mr. Nguyen Thanh Nhan
 
Ông Trình Quang Phú.jpg
Member
Prof. Trinh Quang Phu
 
Bà Phạm Thị Kim Lệ.jpg
Member
Ms. Pham Thi Kim Le
 
tran-thi-dieu-thuy.jpg
Member
Ms. Tran Thi Dieu Thuy
 
Ông Nguyễn Huy Cận.jpg
Member
Mr. Nguyen Huy Can
 
Le-hoai-nam.jpg
Member
Mr. Le Hoai Nam
 

 

The University Council officially terminates its Term and duties from 17:00 on March 31st, 2020.