Skip to main content
x

Khoa học-Công nghệ

Khoa học - Công nghệ

Tổ chức

Tổ chức

Hoạt động Khoa học - Công nghệ tại TDTU với định hướng trở thành đại học nghiên cứu theo chuẩn mực quốc tế

Nguồn lực

Nguồn lực

Con người, nguồn tài chính, các dịch vụ Khoa học-Công nghệ và tổ chức tài trợ cho hoạt động nghiên cứu tại TDTU

Sản phẩm

Sản phẩm

Bằng sáng chế, bài báo khoa học, sản phẩm chuyển giao Khoa học - Công nghệ và các khóa học chuyên gia

Tiêu điểm

Đại học Tôn Đức Thắng vào TOP những đại học hàng đầu thế giới vào dịp 20/11/2018
Tổ chức xếp hạng đại học qua thành tựu học thuật (URAP) vừa công bố bảng xếp hạng các đại học năm 2018-2019, theo đó Đại học Tôn Đức Thắng xếp thứ 2 Việt Nam và thứ 1.422 thế giới.
Sinh viên TDTU nghiên cứu về ô nhiễm tiếng ồn tại TPHCM và trình bày tại Hội thảo về phát triển bền vững ở Nam Kinh, Trung Quốc
Nghiên cứu đã đưa ra những giải pháp cần thiết nhằm giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn giao thông hiện tại cho TPHCM.
Tạp chí thông tin và viễn thông của Đại học Tôn Đức Thắng được đưa vào Cơ sở dữ liệu trích dẫn của ASEAN
Từ ngày ra mắt đến nay, JIT đã xuất bản 08 số, với tổng số 53 bài báo khoa học của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước.