Skip to main content
x

Khoa học-Công nghệ

Khoa học - Công nghệ

49
Nhóm nghiên cứu
28
Hội thảo quốc tế
808
Bài báo ISI
1244
Bài báo Scopus
7
Bằng sáng chế
2
Tạp chí quốc tế
Tổ chức

Tổ chức

Hoạt động Khoa học - Công nghệ tại TDTU với định hướng trở thành đại học nghiên cứu theo chuẩn mực quốc tế

Nguồn lực

Nguồn lực

Con người, nguồn tài chính, các dịch vụ Khoa học-Công nghệ và tổ chức tài trợ cho hoạt động nghiên cứu tại TDTU

Sản phẩm

Sản phẩm

Bằng sáng chế, bài báo khoa học, sản phẩm chuyển giao Khoa học - Công nghệ và các khóa học chuyên gia

Tiêu điểm

Ra mắt Văn phòng Viện nghiên cứu sản phẩm tự nhiên (NaPRI), Đại học Tôn Đức Thắng
Ra mắt Văn phòng Viện nghiên cứu sản phẩm tự nhiên (NaPRI), Đại học Tôn Đức Thắng
NaPRI sẽ góp phần tích cực vào việc phát triển Ngành công nghiệp hoá học liên quan đến các sản phẩm tự nhiên, mở rộng năng lực nghiên cứu của TDTU trong lĩnh vực y, dược.
ASIA PHARM III đã được triển khai tại Indonesia
ASIA PHARM III đã được triển khai tại Indonesia
Hội nghị quốc tế về Dược học châu Á lần thứ 3 do Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc) và Học viện kỹ thuật Bandung (Indonesia) đồng chủ trì.
Bế giảng Khóa học thiết kế nghiên cứu khoa học và phân tích dữ liệu
Bế giảng Khóa học thiết kế nghiên cứu khoa học và phân tích dữ liệu
Khóa học do GS. Nguyễn Văn Tuấn phụ trách với 101 học viên là các nghiên cứu sinh, nhà nghiên cứu đến từ 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.