Skip to main content
x

Hội đồng trường

Hội đồng trường Đại học Tôn Đức Thắng được thành lập theo quyết định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Các thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:

Ông Bùi Văn Cường.jpg
Chủ tịch Hội đồng
Ông Bùi Văn Cường
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN
Ông Đặng Ngọc Tùng.jpg
Thành viên
TS. Đặng Ngọc Tùng
Nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN
Ông Lê Vinh Danh.jpg
Thành viên
GS.TS. Lê Vinh Danh
(Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng)
Ba Hà Thị Là.jpg
Thành viên
ThS. Hà Thị Là
Phó trưởng khoa, Khoa LĐ&CĐ
Ông Trần Trọng Đạo.jpg
Thành viên
TS. Trần Trọng Đạo
Phó hiệu trưởng
Bà Trần Kim Yến.jpg
Thành viên
Bà Trần Kim Yến
Chủ tịch LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh
Ông Phạm Ngọc Thanh.jpg
Thành viên
Ông Phạm Ngọc Thanh
Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP. Hồ Chí Minh
Ông Võ Hoàng Duy.jpg
Thư ký Hội đồng
TS. Võ Hoàng Duy
Phó hiệu trưởng
Ông Trình Quang Phú.jpg
Thành viên
GS.TS. Trình Quang Phú
Chủ tịch kiêm Viện trưởng
Viện nghiên cứu phát triển Phương Đông
Bà Trịnh Minh Huyền.jpg
Thành viên
ThS. Trịnh Minh Huyền
Chủ tịch công đoàn
Đại học Tôn Đức Thắng
TS. Lê Văn Út
Thành viên
TS. Lê Văn Út
Trưởng phòng Phòng
quản lý phát triển KHCN
Ông Nguyễn Huy Cận.jpg
Thành viên
ThS. Nguyễn Huy Cận
Chủ tịch Hội khuyến học TP. Hồ Chí Minh
Bà Phạm Thị Kim Lệ.jpg
Thành viên
ThS. Phạm Thị Kim Lệ
Chủ tịch Hội kế toán
TP. Hồ Chí Minh
HT-Nguyen-Ngoc-Son-2_0.jpg
Thành viên
TS. Nguyễn Ngọc Sơn
Phó hiệu trưởng
Ông Nguyễn Văn Khải.jpg
Thành viên
Ông Nguyễn Văn Khải
Phó chủ tịch TT LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh
Ông Phạm Nhất Phương.jpg
Thành viên
Ông Phạm Nhất Phương
Bí thư Đoàn TNCS HCM
Đại học Tôn Đức Thắng