Skip to main content
x

Tiến sĩ trong nước

Thông tin về chương trình đào tạo Tiến sĩ trong nước tại TDTU như sau:

1. CÁC CHUYÊN NGÀNH: có 03 chuyên ngành:

 1. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh (mã chuyên ngành 62340102)
 2. Chuyên ngành Khoa học máy tính (mã chuyên ngành 62480101)
 3. Chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp (mã chuyên ngành 62580208)

2. HÌNH THỨC TUYỂN: xét tuyển

3. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:

3.1.Về văn bằng:

 • Có bằng thạc sĩ ngành phù hợp hoặc ngành gần với ngành đăng ký dự tuyển.
 • Có bằng tốt nghiệp đại học loại hình đào tạo chính qui loại giỏi trở lên ngành đúng hoặc ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển.

3.2.Bài luận về hướng nghiên cứu:

Trình bày về hướng nghiên cứu hoặc chủ đề nghiên cứu; tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến chủ đề chọn nghiên cứu; lý do tại sao chọn hướng nghiên cứu này; mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả nghiên cứu dự kiến; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của người dự tuyển trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu. Bài luận được trình bày tối đa 10 trang trên khổ A4.

3.3.Cán bộ hướng dẫn:

 • Được tối thiểu 01 giảng viên của Đại học Tôn Đức Thắng đồng ý nhận hướng dẫn.
 • Người hướng dẫn độc lập có chức danh phó giáo sư trở lên hay học vị tiến sĩ khoa học hoặc hai nhà khoa học có học vị tiến sĩ đồng hướng dẫn.

3.4.Thư giới thiệu: Có 2 (hai) thư giới thiệu của hai nhà khoa học có học vị tiến sĩ trở lên, cùng chuyên ngành với ngành dự tuyển.

3.5.Nhân thân: Có giấy xác nhận của địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

3.6.Về trình độ tiếng Anh: Về trình độ tiếng Anh: phải có đủ trình độ ngoại ngữ để học tập, tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động chuyên môn phục vụ nghiên cứu và thực hiện đề tài luận án. Yêu cầu: Chứng chỉ TOEIC từ 600 điểm trở lên hoặc các chứng chỉ quốc tế khác có mức điểm tương đương mức trên.

* Điều kiện xét miễn thi môn tiếng Anh: có một trong các điều kiện sau:

 • Có bằng tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian tại nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là tiếng Anh;
 • Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng, có bằng tốt nghiệp các chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;
 • Có bằng tốt nghiệp đại học Ngành ngôn ngữ Anh;
 • Có một trong các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế: IELTS 5.5, TOEFL PBT 500, TOEFL iBT 61, TOEIC 600 (còn trong thời hạn 2 năm tính từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày dự tuyển Nghiên cứu sinh).

4. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 4 năm

5. THÔNG TIN VỀ HỌC BỔNG:

TDTU có chính sách cấp học bổng cho học viên, nghiên cứu sinh học thạc sĩ, tiến sĩ tại Trường, tại các chương trình liên kết của Trường với đối tác nước ngoài và cơ sở giáo dục.