Skip to main content
x

Tiến sĩ quốc tế

Trên cơ sở hợp tác song phương giữa TDTU với các trường: Đại học kỹ thuật OstravaĐại học Tomas Bata; Đại học hóa công nghệ Praha, Cộng hòa Séc; TDTU tổ chức đào tạo tiến sĩ theo hình thức bán thời gian với các thông tin cụ thể sau:

1.CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Chương trình liên kết với Đại học kỹ thuật Ostrava

 1. Tin học (Khoa học máy tính)
 2. Công nghệ viễn thông
 3. Toán tính và toán ứng dụng
 4. Máy và thiết bị điện
 5. Năng lượng điện (sản xuất điện, hệ thống điện…)
 6. Điện tử
 7. Điều khiển học kỹ thuật
 8. Lý thuyết kết cấu
 9. Địa kỹ thuật
 10. Xây dựng và kỹ thuật đô thị
 11. Phòng chữa cháy và an toàn công nghiệp

Chương trình liên kết với Đại học Tomas Bata

 1. Quản trị và kinh tế
 2. Tài chính
 3. Điều khiển tự động
 4. Tin học
 5. Tin học kỹ thuật

Chương trình liên kết với Đại học hóa công nghệ Praha

 1. Hóa sinh
 2. Vi sinh học
 3. Công nghệ sinh học
 4. Hóa và phân tích thực phẩm
 5. Công nghệ thực phẩm
 6. Hóa và công nghệ môi trường

2.THỜI GIAN, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 • Thời gian đào tạo là 4 năm. Trong thời gian học tập, nghiên cứu trên, Nghiên cứu sinh phải hoàn thành chương trình đào tạo gồm 240 tín chỉ;
 • Chương trình đào tạo, tài liệu, giáo trình… là của Trường đại học kỹ thuật Ostrava, Trường đại học Tomas Bata, Cộng hòa Séc.

3.ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO

 • Trường đại học Tôn Đức Thắng (www.tdt.edu.vn);
 • Trường đại học kỹ thuật Ostrava (www.vsb.cz);
 • Trường đại học Tomas Bata (www.utb.cz).

4.NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY:

Chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng Tiếng Anh.

 • Các môn học cơ bản và chuyên ngành đều được giảng dạy bằng tiếng Anh;
 • Các bài luận, báo cáo đề cương, luận án tiến sĩ... đều phải được viết, báo cáo và bảo vệ bằng tiếng Anh;
 • Bảo vệ luận án tiến sĩ: trước Hội đồng bảo vệ quốc gia và được thực hiện tại Trường đại học kỹ thuật Ostrava / Trường đại học Tomas Bata/ Trường đại học hóa công nghệ Praha.

5.THÀY HƯỚNG DẪN

 • Hướng dẫn chính: Giáo sư, Phó giáo sư Trường đại học kỹ thuật Ostrava, Trường đại học Tomas Bata, Trường đại học hóa công nghệ Praha Cộng hòa Séc, là các giảng viên có kinh nghiệm về nghiên cứu khoa học, có trình độ sư phạm và kinh nghiệm hợp tác quốc tế;
 • Hướng dẫn phụ: là các Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ của đại học Tôn Đức Thắng và các trường đại học khác, có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học và tham gia hướng dẫn đào tạo sau đại học tối thiểu là 3 năm.

6.VĂN BẰNG VÀ CÔNG NHẬN VĂN BẰNG

 • Nghiên cứu sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập, nghiên cứu của mình và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ trước Hội đồng bảo vệ quốc gia (Cộng hòa Séc), Trường đại học kỹ thuật Ostrava/ Trường đại học Tomas Bata/Trường đại học hóa công nghệ Praha mà các Nghiên cứu sinh theo học sẽ cấp cho Nghiên cứu sinh Bằng tiến sĩ (Ph.D) có giá trị quốc tế.
 • Bằng tiến sĩ nhận từ chương trình đào tạo này được Bộ Giáo dục & Đào tạo công nhận theo Công văn số 1239/KTKĐCLGD của Cục KT&KĐCLGD ký ngày 28/7/2014.

7.KINH PHÍ ĐÀO TẠO

Kinh phí đào tạo do người học (Nghiên cứu sinh) chi trả. Học phí khóa học 2017/2018 (nhập học tháng 9/2017) như sau:

 • Công nghệ thông tin, Công nghệ viễn thông, Toán tính và toán ứng dụng, Máy và thiết bị điện, Kỹ thuật năng lượng điện, Điện tử; Điều khiển học kỹ thuật: 3.000USD/năm học.
 • Lý thuyết kết cấu, Địa kỹ thuật, Xây dựng và kỹ thuật đô thị, Phòng chữa cháy và an toàn công nghiệp: 3.500USD/năm học.
 • Quản trị và kinh tế, Tài chính: 3.500USD/năm học.

Học phí này không đổi trong suốt từng khóa học.  Tuy nhiên, chính sách của Cộng hòa Séc cho phép các trường đại học phía Cộng hòa Séc có quyền điều chỉnh học phí riêng cho từng khóa (khóa năm sau có thể khác với khóa năm trước).

Trường đại học Tôn Đức Thắng bắt đầu tài trợ chương trình học bổng (từ 25% đến 100% toàn bộ học phí của Khóa học tiến sĩ) kể từ đầu năm 2016. Xem chi tiết về chương trình học bổng của TDTU tại đây.


8.QUI TRÌNH ĐÀO TẠO, KẾ HOẠCH HỌC TẬP - NGHIÊN CỨU

Kế hoạch học tập, nghiên cứu tại Trường đại học kỹ thuật Ostrava chủ yếu gồm các điểm sau:

 • Học và thi 5-6 môn học cơ bản, chuyên ngành và môn tiếng Anh. Mỗi môn tương ứng 10 tín chỉ;
 • Các bài luận, báo cáo nghiên cứu, tham gia hội thảo, hội nghị, bài báo: tương ứng tối thiểu 90 tín chỉ;
 • Thi quốc gia và bảo vệ đề cương luận án tiến sĩ (tương ứng 20 tín chỉ);
 • Nộp luận án tiến sĩ để bảo vệ (tương ứng với 30 tín chỉ);
 • Bảo vệ luận án tiến sĩ (tương ứng với 30 tín chỉ);
 • Tổng số tín chỉ mà Nghiên cứu sinh phải đạt được trong 04 năm học là: 240.

Kết quả học tập, nghiên cứu của Nghiên cứu sinh là các bài luận, bài báo tham gia hội nghị, trên các tạp chí khoa học, tập san ngành, cuối cùng là luận án tiến sĩ và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ trước Hội đồng bảo vệ quốc gia.

9.ƯU ĐIỂM CỦA CHƯƠNG TRÌNH

 • Chất lượng đào tạo và bằng cấp giá trị Châu Âu, quốc tế;
 • Đại học kỹ thuật Ostrava nằm trong TOP 300-350 các trường đại học tốt nhất trên thế giới theo THE (Times Higher Education World Universities Rangking) năm 2015; Trường đại học Tomas Bata là thành viên của rất nhiều tổ chức quốc tế như Hiệp hội các trường đại học Châu Âu, với hơn 800 trường từ 46 quốc gia. Trung tâm Polyme của Trường đứng đầu thế giới với hơn 100 nhà khoa học và nhiều giáo sư nhận được những giải thưởng danh giá như Rolex Award for Enterprise;
 • Đại học Tôn Đức Thắng  được xếp TOP 2 đại học tốt nhất Việt Nam; thường niên tổ chức các Hội thảo quốc tế phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu của các Nghiên cứu sinh (ICFE2015, ICFE2016, AETA2015, ICAMER2016, CUTE2016, ICETI2016...); tạo điều kiện để Nghiên cứu sinh có thể đăng tải công trình nghiên cứu nhằm đủ điều kiện tốt nghiệp; cơ sở vật chất, điều kiện học hành-nghiên cứu và hoạt động khoa học-công nghệ của TDTU hiện nay là tốt nhất ở Việt Nam;
 • Đại học Tôn Đức Thắng là nhà sáng lập và chủ sở hữu 2 tạp chí quốc tế: i) Thông tin và viễn thông (Journal of Information and Telecomunication: JIT) do Nhà xuất bản Taylor & Francis ấn hành; và ii) Tạp chí công nghệ tiên tiến và tính toán (Journal of Advanced Engineering and Computaition: JAEC); chất lượng bài báo được đăng trên 2 tạp chí này tương đương với bài báo trên tạp chí thuộc danh mục SCOPUS, được công nhận của nhiều trường đại học ở Châu Âu, tạo điều kiện để Nghiên cứu sinh có thể đăng tải công trình Nghiên cứu của mình, đủ điều kiện bảo vệ luận án;
 • Điều kiện bảo đảm chất lượng cho Nghiên cứu sinh Việt Nam khi học tại Trường đại học Tôn Đức Thắng là tương đương như ở Cộng hòa Séc; Nghiên cứu sinh Việt Nam có đủ quyền lợi – nghĩa vụ và chất lượng học tập như của tất cả Nghiên cứu sinh người Séc và Nghiên cứu sinh quốc tế khác.